Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
tác quáiverb
to behave perversely

[tác quái]
động từ.
to behave perversely.
on carry on, outrageously/disgacefullyGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.