Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
syrupy
tính từ
(thuộc) xirô, như xirô; ngọt
quá tình cảm; ủy mị; ngọt ngào (người)
a syrupy love-story một câu chuyện tình yêu ủy mịsyrupy
['sirəpi]
tính từ
(thuộc) xirô, như xirô; ngọt
quá tình cảm; ủy mị; ngọt ngào (người)
a syrupy love-story
một câu chuyện tình yêu ủy mịGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.