Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
surf-boat
surf-boat
['sə:f'bout]
danh từ
thuyền lướt sóng (loại thuyền nhẹ)


/'sə:fbout/

danh từ
thuyền lướt sóng (loại thuyền nhẹ)

Related search result for "surf-boat"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.