Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sure enough
sure+enough
thành ngữ sure
sure enough
(thông tục) chắc chắn, không còn nghi ngờ gì nữaGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.