Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
supercharger
supercharger
['su:pət∫ɑ:dʒə]
danh từ
(kỹ thuật) bơm tăng nạp (để nạp thêm không khí và nhiên liệu trong động cơ đốt trong ở ô tô, máy bay)


/,sju:pə,tʃɑ:dʤə/

danh từ
(kỹ thuật) bơm tăng nạp (ở ô tô, máy bay)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.