Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sulphurate
sulphurate
['sʌlfjureit]
ngoại động từ
cho ngấm lưu huỳnh; xông lưu huỳnh (như) sulphurize


/'sʌlfjureit/

ngoại động từ
cho ngấm lưu huỳnh; xông lưu huỳnh


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.