Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
stupefactive
stupefactive
['stju:pifæktiv]
tính từ
làm u mê, làm đần độn


/'stju:pifæktiv/

tính từ
làm u mê, làm đần độn


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.