Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
stop transfer


Lĩnh vực: toán & tin
stop transfer
Giải thích VN: Là số gói tin hoặc hàng được chuyển tại một điểm dừng, được dùng để xác định số lượng tổng cộng của tin chuyển (hàng) trên một đường truyền hoặc một chuyến đi.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.