Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
statute mile
statute+mile
['stætju:t'mail]
danh từ
dặm chính thức (bằng 1,61 km)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.