Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
spoilsport
spoilsport

[spoilsport]
saying && slang
one who will not play, party-pooper
You spoilsport! Why won't you play strip poker with us?Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.