Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
spare part
danh từ
phụ tùng thay thế (cho máy móc, xe khi bị hỏng, mất )spare+part
['speə'pɑ:t]
danh từ
phụ tùng thay thế (cho máy móc, xe.. khi bị hỏng, mất..)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.