Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sound-projector
sound-projector
['saundprə,dʒəktə]
danh từ
máy chiếu phim nói


/'saundprə,dʤəktə/

danh từ
máy chiếu phim nói

Related search result for "sound-projector"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.