Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
smiler
danh từ
người mỉm cười; người cười nhạtsmiler
['smɑilə]
danh từ
người mỉm cười; người cười nhạt


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "smile"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.