Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
smarten up
smarten+up

[smarten up]
saying && slang
be smarter, do not be stupid
People who drink and drive should smarten up.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.