Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
slow down
slow+down

[slow down]
saying && slang
go slower, ease up
Please slow down for the bumps. You're driving too fast.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.