Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
slenderize
slenderize
['slendəraiz]
ngoại động từ
làm cho mảnh dẻ, làm cho thon nhỏ
nội động từ
trở thành mảnh dẻ, trở thành thon nhỏ


/'slendəraiz/

ngoại động từ
làm cho mảnh dẻ, làm cho thon nhỏ

nội động từ
trở thành mảnh dẻ, trở thành thon nhỏ

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.