Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sidereal day
sidereal+day
[sai'diəriəl dei]
danh từ
thời gian quay của trái đất quanh trục của nó xét từ một định tinh (23 giờ 56 phút 4, 09 giây của ngày bình (thường))Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.