Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sideboard

sideboard
['saidbɔ:d]
danh từ
bàn thường có ngăn kéo và ô để đồ sứ; tủ bát đĩa; tủ ly; búp-phê
ván cạnh, ván bên
the sideboards of a waggon
những tấm ván bên của toa xe
(số nhiều) mảng tóc mọc bên cạnh mặt người, phía trước tai; tóc mai (cũng) sideburns


/'saidbɔ:d/

danh từ
tủ búp phê, tủ đựng bát đĩa
ván cạnh, ván bên
the sideboards of a waggon những tấm ván bên của toa xe
(số nhiều) (từ lóng) tóc mai dài

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.