Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sharepusher
sharepusher
['∫eə,pu∫ə]
danh từ
(thông tục) người bán cổ phần (thường) là cổ phần không có giá trị


/'ʃeə,puʃə/

danh từ
(thông tục) người bán cổ phần (thường là cổ phần không có giá trị)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.