Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
semifinalist
semifinalist
[,semi'fainəlist]
danh từ
(thể dục,thể thao) người (đội) vào bán kết


/'semi'fainəlist/

danh từ
(thể dục,thể thao) người vào bán kết


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.