Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
self-apparent
self-apparent
[,self ə'pærənt]
tính từ
rõ ràng, minh bạch, hiển nhiên


/'selfə'pærənt/

tính từ
rõ ràng, minh bạch, hiển nhiên

Related search result for "self-apparent"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.