Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
secret-service agent
secret-service+agent
['si:krit'sə:vis'eidʒənt]
danh từ
gián điệp cao cấp, đặc vụ


/'si:krit'sə:vis'eidʤənt/

danh từ
gián điệp cao cấp, đặc vụ

Related search result for "secret-service agent"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.