Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
satin sheeting
satin+sheeting
['sætin'∫i:tiη]
danh từ
vải pha tơ


/'sætin,ʃi:tiɳ/

danh từ
vải pha tơ

Related search result for "satin sheeting"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.