Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sashay
nội động từ
đi khệnh khạngsashay
['sæ∫ei]
nội động từ
(từ Mỹ, nghĩa Mỹ) (thông tục) đi khệnh khạng
to sashay into the room
khệnh khạng bước vào phòngGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.