Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
sao chépverb
to copy, to transcribe

[sao chép]
to copy; to transcribe; to reproduce
Không được sao chép bất cứ phần nào trong sách này
No part of this book may be reproduced
Cấm sao chép
No unauthorized reproductionGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.