Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
sỗ sàngadj
insolent, saucy, impertinent
thái độ sỗ sàng an insolent attitude

[sỗ sàng]
to take liberties with somebodyGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.