Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
sổnoun
vertical stroke register, book
verb
to cross, to cross out to escape to undo, to spilt to be overgrown

[sổ]
danh từ
vertical stroke
register, book
động từ
to cross, to cross out
to escape
to undo, to spilt
to be overgrownGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.