Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
adj
cursory paltry, indifferent not intinate, distant

[sơ]
tính từ
cursory
paltry, indifferent
not intinate, distantGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.