Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
sã cánh


[sã cánh]
Having one's arms (wings) limp with weariness.
Chim bay sã cánh
The bird had its wings limp with weariness from too much flying.
Xay gạo mỏi sã cánh
To have one's arms limp with weariness from grinding rice.Having one's arms (wings) limp with weariness
Chim bay sã cánh The bird had its wings limp with weariness from too much flying
Xay gạo mỏi sã cánh To have one's arms limp with weariness from grinding rice


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.