Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
rub out


    Chuyên ngành kỹ thuật
chùi
    Lĩnh vực: xây dựng
tay ga
    Lĩnh vực: toán & tin
tẩy, chà, chùi


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.