Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
right on
right+on

[right on]
saying && slang
that's good, great, okay
When I told him he passed the test he said, "Right on, man!"Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.