Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
resilient
resilient
[ri'ziliənt]
tính từ
bật nảy; co giãn, đàn hồi
sôi nổi; không hay chán nản, không hay nản lòng
mau phục hồi (về thể chất hoặc tinh thần); kiên cường


/ri'ziliənt/

tính từ
bật nảy; co giân, đàn hồi
sôi nổi; không hay chán nản, không hay nản lòng
có khả năng phục hồi nhanh sức mạnh (thể chất hoặc tinh thần); có sức bật

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.