Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
red-blindness
red-blindness
['red'blaindnis]
danh từ
(y học) chứng mù màu đỏ


/'red,blaindnis/

danh từ
(y học) chứng mù màu đỏ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.