Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
recognised
tính từ
được công nhận, được thừa nhận, được chấp nhận
được tín nhiệm (trong kinh doanh)recognised
['rekəgnaizd]
Cách viết khác:
recognized
['rekəgnaizd]
như recognized


▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.