Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
rụi


[rụi]
Waste, ravaged completely.
Vườn cháy rụi
The orchard was laid waste (ravaged completely) by fire.
Lúa chết rụi
The field was laid waste because all the rice plants were dead.
decrepit, broken-down, worn-out
mùa hè nóng nực làm rụi cả cỏ
the hot summer withered (up) the grassWaste, ravaged completely
Vườn cháy rụi The orchard was laid waste (ravaged completely) by fire
Lúa chết rụi The field was laid waste because all the rice plants were dead


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.