Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
rờverb
to feel; to touch; to handle
rờ thấy mềm to fell soft

[rờ]
xem sờGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.