Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
quay phimverb
to film, to record

[quay phim]
to shoot/make a film
to film
Quay phim tại hiện trường (chứ không phải trong phim trường )
To film on location
xem người quay phim
Nhóm quay phim
Camera crew
(đùa cợt) xem quay cópGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.