Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
quán thông


[quán thông]
Grasp from beginning to end, understand thoroughly
pieree (through); transpieree; penetrate; permeate
understand, comprehend, perceiveGrasp from beginning to end, understand thoroughly


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.