Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
quá bộ


[quá bộ]
(kiểu cách) Bend one's steps.
Mời ông quá bộ lại chơi tệ xá
Please bend your steps toward my humble abode.
take some extra steps, condescend (to come to my house)(kiểu cách) Bend one's steps
Mời ông quá bộ lại chơi tệ xá Please bend your steps toward my humble abode


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.