Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
put away
put+away

[put away]
saying && slang
eat or drink, pig out
Dennis has a good appetite. He put away ten pancakes!Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.