Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
public health
public+health
['pʌblik'helθ]
danh từ
y tế


/'pʌblik'helθ/

danh từ
y tế

Related search result for "public health"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.