Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
provenÀal
tính từ
(thuộc) xứ Prô-văng-xơ

danh từ
người Prô-văng-xơ
tiếng Prô-văng-xơ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.