Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
proscribe
ngoại động từ
đặt (ai) ra ngoài vòng pháp luật
trục xuất, đày ải
cấm, bài trừ (việc dùng cái gì coi (như) nguy hiểm)proscribe
[prou'skraib]
ngoại động từ
đặt (ai) ra ngoài vòng pháp luật
trục xuất, đày ải
cấm, bài trừ (việc dùng cái gì coi (như) nguy hiểm)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.