Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
producer gas
producer+gas
[prə'dju:sə'gæs]
danh từ
hơi than, khí than


/producer gas/

danh từ
hơi than, khí than


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.