Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
premiss
danh từ
bản tóm tắt, bản trích yếu

ngoại động từ
tóm tắt, làm bản tóm tắt, làm bản trích yếu (của bài nói, văn kiện...)premiss
['premis]
Cách viết khác:
premise
['premis]
như premiseGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.