Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
power train


    Chuyên ngành kỹ thuật
hệ bánh răng truyền động
hệ thống truyền lực
    Lĩnh vực: ô tô
hệ thống động lực (bao gồm động cơ và hộp số)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.