Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
portreeve
portreeve
['pɔ:tri:v]
danh từ
phó thị trưởng
(sử học) thị trưởng


/'pɔ:tri:v/

danh từ
phó thị trưởng
(sử học) thị trưởng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.