Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
police-magistrate
police-magistrate
[pə'li:s'mædʒistrit]
danh từ
chánh án, quan toà vi cảnh


/pə'li:s'mædʤistrit/

danh từ
chánh án toàn án vi cảnh

Related search result for "police-magistrate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.