Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
phe cánhnoun
faction, side

[phe cánh]
danh từ.
cũng như phe phái
faction, side, sectGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.