Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
phanh phuiverb
to bare, to expose, to reveal

[phanh phui]
to disclose; to expose; to lay bareGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.